Waarom paardrijden voor mindervaliden?
1. Om het gunstige psychologische effect: Zowel kinderen als volwassenen putten zelfvertrouwen uit het bewijs dat zij kunnen meedoen aan een sport, die anders alleen voor validen is weggelegd.
 
2. Om de fysieke voordelen: Doordat het paard het evenwicht verschaft, kunnen bepaalde oefeningen worden geprobeerd die anders moeilijk zouden zijn. Bij een poging een goede zithouding te verkrijgen, kunnen te korte spieren verlengd (gerekt) en andere spieren getraind worden.
 
3. Om de sociale voordelen: Je komt in contact met anderen, met normaal actieve volwassenen en jongeren met een normale oriëntatie, die niet dagelijks met gehandicapten omgaan. Samen hebben wij een gemeenschappelijk aanknopingspunt: HET PAARD. Dit geeft nieuwe bronnen van informatie.
 
4. Om de recreatieve kant: Net als ieder ander in je vrije tijd deelnemen aan het groepsleven. Gewoon een hobby hebben, die je voor je plezier doet.
Voor zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen zijn er mogelijkheden bij de Balansruiters.
 
Heeft u belangstelling? U kunt het aanvraagformulier (verkrijgbaar bij onze contactpersoon: 06-22187992 of 0527-612297) invullen. Laat deze mede ondertekenen door een huisarts of specialist om medische belemmeringen uit te sluiten. U kunt de formulieren opsturen naar de adviescommissie van de Balansruiters.
Deze commissie bestaat uit contactpersonen van diverse instellingen, een fysiotherapeut, de instructrices en een bestuurslid. Zij bepalen of een ruiter kan rijden en welke lesgroep past bij de nieuwe ruiter.
Is er plaats in die groep dan kan meteen een afspraak worden gemaakt voor een proefles. 
Soms is er een wachtlijst voor bepaalde groepen. U krijgt schriftelijk bericht. 
De instructeur stelt een doelstelling vast en deze wordt regelmatig beoordeeld en herzien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Mevr. L. Lindenbergh: tel. 06-22187992 of 0527- 612297 ( tevens ook voor de aanmelding) of dhr. B. Sloots, tel. 0527-614346.  We stellen een persoonlijk contact zeer op prijs.
 
Filmpje kijken over vrienden met paarden.