ANBI

De stichting Balansruiters is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

 

Naam van de instelling:
Stichting Balansruiters Noordoosrpolder 

Gegevens::
bezoekadres:      Sportlaan 42, 8302AZ Emmeloord
telefoonnummer: 0527614346
mailadres:           sloots.b@kpnplanet.nl
site:                     www.balansruiters.nl
email:                   info@balansruiters.nl

Doelstelling:
Het paard- en ponyrijden met gehandicapten in Emmeloord en omgeving (NOP).
De stichting zal zich hierbij laten adviseren door onder andere medische, fysiotherapeutische, hippische en pedagogische deskundigen.
De stichting streeft ernaar dat het paard- en ponyrijden geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten.
 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het paardrijden voor een zo laag mogelijk lesgeld voor de deelnemers mogelijk te maken.

Gegevens Kamer van Koophandel:
KvK-nummer                                 41022179
RSIN                                                006192622
Statutaire naam                               Stichting Balansruiters Noordoostpolder
Datum akte van oprichting               07-11-1977
Datum laatste statutenwijziging       19-01-2001
Activiteiten SBI-code:                       93125           
Paardensportvereniging                   Paardrijden voor mensen met een beperking
Vestigingsnummer                            000005298296

Bestuur: 

Voorzitter

Chrit Biesmans

Secretaris

Bé Sloots

Penningmeester

Lenie Lindenbergh

Leden

Wim Sturkenboom 
Cathy Moeijes

 

Beloningsbeleid personeel:
Een tweetal gediplomeerde instructrices ontvangen een salaris.
Een medewerkster verzorgt de accommodatie en de dieren en ontvangt een salaris naar gewerkte uren.


Beloning voor bestuurders:
Geen

Verantwoording:
Klik op onderstaande verslagen voor verdere info.

Download
financieel verslag balamnsruiters inleid
Adobe Acrobat document 56.0 KB
Download
balans en exploitatie balansruiters 2015
Adobe Acrobat document 37.4 KB
Download
Activiteitenverslag 2015.pdf
Adobe Acrobat document 202.1 KB