ANBI

De stichting Balansruiters is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

 

Naam van de instelling:
Stichting Balansruiters Noordoostpolder 

Gegevens::
bezoekadres:      Sportlaan 42, 8302AZ Emmeloord
telefoonnummer: 0527614346
mailadres:           secretariaat@balansruiters.nl
site:                     www.balansruiters.nl
email:                   bestuur@balansruiters.nl

Doelstelling:
Het paard- en ponyrijden met gehandicapten in Emmeloord en omgeving (NOP).
De stichting zal zich hierbij laten adviseren door onder andere medische, fysiotherapeutische, hippische en pedagogische deskundigen.
De stichting streeft ernaar dat het paard- en ponyrijden geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten.
 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het paardrijden voor een zo laag mogelijk lesgeld voor deelnemers mogelijk te maken.
Onze ruiters veel plezier laten beleven vanaf de rug van het paard.

Gegevens Kamer van Koophandel:
KvK-nummer                                 41022179
RSIN                                                006192622
Statutaire naam                               Stichting Balansruiters Noordoostpolder
Datum akte van oprichting               07-11-1977
Datum laatste statutenwijziging       19-01-2001
Activiteiten SBI-code:                       93125           
Paardensportvereniging                   Paardrijden voor mensen met een beperking
Vestigingsnummer                            000005298296

Bestuur: 

Voorzitter

Patrick Olgers

Secretaris

Bé Sloots / Sanne Ronda-Dunsbergen

Penningmeester

Lenie Lindenbergh

Leden

Hanny van Wijk

Bertus Stormink

 

Beloningsbeleid personeel:
Een vijftal gediplomeerde instructrices ontvangen een salaris.
Een medewerkster verzorgt de accommodatie en de dieren en ontvangt een salaris.


Beloning voor bestuurders:
Geen

Verantwoording:

Download
jaarverslag tbv ANBI publicatieplicht
20210323 EXTERN Balansruiters Bestuursve
Adobe Acrobat document 1'022.5 KB