paardrijden voor mindervaliden in emmeloord

We zijn een stichting die mindervaliden  en paarden samenbrengt.

In onze manege laten we ruiters veilig en met plezier kennismaken met paardrijden.

Alles natuurlijk onder een vakkundige en veilige begeleiding. Onze instructeurs zijn gediplomeerd  en zeer kundig.

Onze stichting kent ongeveer honderd vrijwilligers en menige professional.

We bewijzen, dat paardrijden niet duur hoeft te zijn. Dit dankzij velen die ons financieel steunen.


Wil je paardrijden en heb je lichamelijk of mentaal ondersteuning nodig? Dan ben je bij ons op de juist plek. 

Onze ruiters hebben lichamelijke problemen, ASS (autisme of een aanverwante stoornis), A(D)HD (anderen hebben problemen met hun ander-gedrag), epileptie..................... waardoor er extra begeleiding nodig is. Neem gerust eens contact op.


WELKOM OP ONZE SITE


 

Nieuwsberichten en wetenswaardigheden:


Uitgangstip:

Op 16 september uur wordt de jaarlijkse Impulsmarathon georganiseerd in het Kuinderbos. Deze wedstrijd is sinds een aantal jaren voor zowel menners als ruiters.

Bezoekers kunnen de hele dag gratis genieten van dit evenement. Het hoofdterrein is aan het Schoterpad 2 te Bant. Daar zullen de deelnemers van de recreatieve tot  de gevorderde menners en ruiters hun eerste hindernis rijden daarna vervolgen ze hun route door het Kuinderbos om uiteindelijk weer de laatste hindernissen te rijden op het hoofdterrein. Totaal zullen de deelnemers tijdens hun route negen hindernissen moeten afleggen in en om het Kuinderbos en dit allemaal op tijd! Eén van de hindernissen is de waterbak in het bos maar ook de andere hindernissen zijn de

moeite waard om te bekijken.

*****Meer meedoengeld voor kinderen NOP. Door redacteur Krant Noordoostpolder . update: 3 augustus 2018.  

Het college van B&W van Noordoostpolder starten met een meedoenpakket voor kinderen uit behoeftige gezinnen, zodat deze kinderen aan sport en cultuur mee kunnen doen. 

Het voorstel komt voort uit een advies van de werktafels ‘Krachtig tegen armoede’. Het meedoenpakket vervangt de huidige meedoenregeling voor kinderen. Het nieuwe pakket is uitgebreid en biedt meer kansen. Zo wordt de bijdrage verhoogd van € 150 naar € 350 per kind per jaar. Kinderen mogen die bijdrage gebruiken voor sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen vanaf 6 jaar een fiets krijgen en kinderen die naar de brugklas gaan een computer. 

De inkomensgrens van het meedoenpakket wordt 120% van de bijstandsnorm. De huidige meedoenregeling is 110%. Die nieuwe grens is daarmee gelijk aan de inkomensgrens voor de Zwemslag die sinds 1 juli kan worden aangevraagd. De gemeente financiert het meedoenpakket uit de extra middelen die zij van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen. Op 1 oktober neemt de gemeenteraad een besluit hierover.


*****Zoals u in nieuwsberichten heeft kunnen lezen, moeten ook alle verenigingen en stichtingen zich exact houden aan de AVG.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wij hebben ons altijd al nauwgezet gehouden aan privacy van onze ruiters, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. Uw gegevens worden met zorg intern gebruikt en veilig bewaard.

Alle ruiters hebben een formulier kunnen ondertekenen om het gebruik van foto’s wel of niet toe te staan.

Onze site kent geen cookies. Onze facebook is besloten.

In de nieuwe wetgeving wordt eea vastgesteld in stappenplannen en ondertekende documenten. Als bestuur zijn we hier druk mee bezig. Binnenkort kunt u deze vastgestelde documenten inzien. Dit kan betekenen, dat we met bepaalde ruiters, medewerkers en vrijwilligers contact opnemen om stappenplannen door te nemen en formulieren te ondertekenen.Het was 20 april wederom een gezellige prijsuitreiking In het WTC gebouw in Leeuwarden. Door Poiesz goed verzorgd. De artiesten zorgden samen met de vele jonge sporters voor een feestelijk sfeertje.
De Balansruiters hebben een bedrag van 1442,00 mogen ontvangen. 
We waren goed vertegenwoordigd. Mandy, Monica, Mark, Lianne, Sanne en haar moeder en ikzelf hebben een mooie avond gehad. Helaas niet op het podium, maar we zijn erg tevreden. Volgend jaar weer!

Alle mensen die hun munten in de buis van de Balansruiters hebben gestopt willen we graag heel erg bedanken. Ook Poiesz: Bedankt!


WIJ ZOEKEN MET SPOED NIEUWE VRIJWILLIGERS. MENSEN DIE HET LEUK EN LEERZAAM VINDEN OM OP WOENSDAGOCHTEND OF DONDERDAGMIDDAG TE HELPEN BIJ HET PAARDRIJDEN. Naast de ruiter het paard onder controle houden. Lekker meelopen in de bak of heerlijk door het bos. Je hoeft niet zelf een ruiter te zijn om dit te kunnen. 

Heb je interesse of wil je meer informatie, bel dan met Lenie Lindenbergh 0527612297.


Info voor onze ruiters en belangstellenden: 

- Heb je je al aangemeld voor onze Facebook- pagina? Moet je zeker doen. Er staat veel meer informatie op dan op onze site.

Ons Facebook is een gesloten gemeenschap. 

- Tip:  Kijk eens op de site stichting het oude paard. Dankzij deze hebben onze oudere paarden een geweldig pensioen.

- Onze lessen zijn zeer betaalbaar. 

     

Info voor onze vrijwilligers:

Er zijn speciale pagina's voor jullie aangemaakt.

Om deze te lezen heb je een wachtwoord nodig. Deze kun je krijgen van de instructeurs.We hebben vakantie gelijk aan de schoolvakanties.