paardrijden voor mindervaliden in emmeloord

We zijn een stichting die mindervaliden  en paarden samenbrengt.

In onze manege laten we ruiters veilig en met plezier kennismaken met paardrijden.

Alles natuurlijk onder een vakkundige en veilige begeleiding. Onze instructeurs zijn gediplomeerd  en zeer kundig.

Onze stichting kent ongeveer honderd vrijwilligers en menige professional.

We bewijzen, dat paardrijden niet duur hoeft te zijn. Dit dankzij velen die ons financieel steunen.


Wil je paardrijden en heb je lichamelijk of mentaal ondersteuning nodig? Dan ben je bij ons op de juist plek. 

Onze ruiters hebben lichamelijke problemen, ASS (autisme of een aanverwante stoornis), A(D)HD (anderen hebben problemen met hun ander-gedrag), epileptie..................... waardoor er extra begeleiding nodig is. Neem gerust eens contact op.


WELKOM OP ONZE SITE


 

Nieuwsberichten en wetenswaardigheden:


Wij wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie en een goede jaarwisseling.
Wees in de buurt van paarden ajb extra voorzichtig. Paarden raken door de knallen en lichtflitsen snel in paniek. Daar waar er 1 vlucht zal en hele groep meegaan..........


*****Zoals u in nieuwsberichten heeft kunnen lezen, moeten ook alle verenigingen en stichtingen zich exact houden aan de AVG.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wij hebben ons altijd al nauwgezet gehouden aan privacy van onze ruiters, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. Uw gegevens worden met zorg intern gebruikt en veilig bewaard.

Alle ruiters hebben een formulier kunnen ondertekenen om het gebruik van foto’s wel of niet toe te staan.

Onze site kent geen cookies. Onze facebook is besloten.

In de nieuwe wetgeving wordt eea vastgesteld in stappenplannen en ondertekende documenten. Als bestuur zijn we hier druk mee bezig. Binnenkort kunt u deze vastgestelde documenten inzien. Dit kan betekenen, dat we met bepaalde ruiters, medewerkers en vrijwilligers contact opnemen om stappenplannen door te nemen en formulieren te ondertekenen.


WIJ ZOEKEN MET SPOED NIEUWE VRIJWILLIGERS. MENSEN DIE HET LEUK EN LEERZAAM VINDEN OM OP WOENSDAGOCHTEND OF DONDERDAGMIDDAG TE HELPEN BIJ HET PAARDRIJDEN. Naast de ruiter het paard onder controle houden. Lekker meelopen in de bak of heerlijk door het bos. Je hoeft niet zelf een ruiter te zijn om dit te kunnen. 

Heb je interesse of wil je meer informatie, bel dan met Lenie Lindenbergh 0527612297.


Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers. Een team van meer dan 80 mensen, van jong tot ouder , ondersteunen onze ruiters en zorgen voortreffelijk  voor onze paarden.  BEDANKT!!!!!!!!

Info voor onze ruiters en belangstellenden: 

- Heb je je al aangemeld voor onze Facebook- pagina? Moet je zeker doen. Er staat veel meer informatie op dan op onze site.

Ons Facebook is een gesloten gemeenschap. 

- Tip:  Kijk eens op de site stichting het oude paard. Dankzij deze hebben onze oudere paarden een geweldig pensioen.

- Onze lessen zijn zeer betaalbaar. 

    We hebben vakantie gelijk aan de schoolvakanties.