Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers: 

Voorzitter a.i.: Bé Sloots 

Secretaris: Mariet Hadders- Stoel 

Penningmeester: vacant

Hoofdinstructice: Erica van 't Hul

 

Speciaal opgeleide FPG-instructrices: Erica van 't Hul en Nienke Jaarsma

 

Onze stalmedewerkster voor de paarden en ons gebouw: Marian Assink.

 

De Stichting Balansruiters is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG).